CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập

        - Thông tin cá nhân của thành viên chỉ được dùng trong những mục đích sau đây:
        - Hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ cho thành viên;
        - Liên lạc với thành viên trong cho mục đích tiếp thị của onthitracnghiem.online;
        - Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ thành viên;
        - Giải quyết các sự việc và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ
        - Cung cấp thông tin cho các Cơ quan thực thi Pháp luật theo yêu cầu;

   Phạm vi thu thập các thông tin mà Ban quản lý website onthitracnghiem.online bắt buộc các thành viên khai báo bao gồm:

        - Họ tên
        - Email
        - Giới tính
        - Ngày tháng năm sinh
        - SĐT


2. Phạm vi sử dụng thông tin
   Thông tin thu thập được từ người sử dụng website onthitracnghiem.online được lưu trữ tại máy chủ cùa website và được sử dụng theo quy định của Ban quản lý website onthitracnghiem.online, cụ thể việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện nhằm các mục đích sau:

        - Thực hiện việc cung cấp dịch vụ;
        - Thực hiện hỗ trợ và chăm sóc thành viên trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ;
        - Giải đáp thắc mắc của thành viên;
        - Thực hiện hoạt động khảo sát thành viên;
        - Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website;
        - Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được yêu cầu hoặc theo các quy định khác của pháp luật.

   Ban quản lý Website onthitracnghiem.online cam kết chỉ sử dụng thông tin đúng với mục đích đã nêu trên hoặc mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật nếu có sự cho phép của người sử dụng Website.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
   Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website onthitracnghiem.online theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:
   Website onthitracnghiem.online có quyền tiếp cận và sử dụng các thông tin này trong phạm vi đã thông báo với người cung cấp thông tin.

 • Người cung cấp thông tin có quyền tiếp cận, sử dụng các thông tin do mình cung cấp hoặc sửa đổi, bổ sung các thông tin này khi cần thiết.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiếp cận các nguồn tin theo quy định của pháp luật.

   Ban quản lý Website onthitracnghiem.online sẽ thông báo toàn bộ thành viên và cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời trong vòng 03 (ba) giờ sau khi phát hiện sự cố, hacker trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của thành viên.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về bị việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản lý onthitracnghiem.online. Khi tiếp nhận những phản hồi này, onthitracnghiem.online sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân thành viên
   Thông tin cá nhân của thành viên trên Website onthitracnghiem.online được onthitracnghiem.online cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của onthitracnghiem.online. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên.
   Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành viên, onthitracnghiem.online sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao địch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cao cấp của onthitracnghiem.online
   Ban quản lý Website onthitracnghiem.online yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Website onthitracnghiem.online không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
   Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân vào đường dẫn này hoặc yêu cầu Website onthitracnghiem.online thực hiện việc này.

   Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website onthitracnghiem.online. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Website onthitracnghiem.online sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin

7. Hướng dẫn yêu cầu xoá dữ liệu Facebook

   Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng. Để đảm bảo rằng bạn hoàn toàn kiểm soát với dữ liệu cá nhân của mình, chúng tôi cung cấp quyền cho bạn yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn trên trang web của chúng tôi.

   Nếu bạn muốn yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Gửi Yêu Cầu: Gửi email yêu cầu xóa dữ liệu tới địa chỉ email của chúng tôi tại [địa chỉ email của bạn] với tiêu đề "Yêu Cầu Xóa Dữ Liệu Cá Nhân." bằng cách vào Menu "Liên hệ"
 • Bước 2: Xác Nhận Thông Tin: Để đảm bảo an toàn và bảo mật, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác nhận thông tin cá nhân của mình để chúng tôi có thể xác định bạn là chủ sở hữu của tài khoản. (Bạn cần đăng nhập tài khoản)
 • Bước 3: Xóa Dữ Liệu: Sau khi xác nhận, chúng tôi sẽ tiến hành xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi trong thời gian ngắn nhất.

 Vui lòng lưu ý rằng sau khi dữ liệu của bạn được xóa, chúng tôi sẽ không thể khôi phục lại thông tin đó.

  Ý kiến bạn đọc

 • Vonalddup
  архитектурные элементы (арки, ограждения, парковые диваны, лавки), установки для лазанья, канатные городки, игровые сетки.Купить на складе:есть.
  Смотрите описание уличные спортивные площадки тут
  Описание манжета для ног
  Манжеты для тренировки ног

  Спортивный комплекс для дома «Карапуз»Детский спортивный комплекс для дачи: место для активного отдыха ребенка.
    Vonalddup   03/05/2024 11:20
 • Tonalddup
  Помимо тренажеров для физического развития необходимы места для спокойных игр.Одна из первых покупок для обустройства открытой площадки детский павильон.
  http://kov4eg-pskov.ru/?page_id=99
  http://wpproj.ru/category/fitnes
  http://zdrav-sila.ru/Catalog/0/469

  Во всех районах города специалистами инспекции по благоустройству горисполкома были проведены рейды по контролю за состоянием детских площадок.Изготовление детских площадок должно производится исключительно специалистами в данном вопросе, поскольку существуют стандарты безопасности которые каждый производитель просто обязан соблюдать.
    Tonalddup   26/03/2024 16:55
 • Ponalddup
  Детский спортивный комплекс 170cм BambinoWood Plus 1.Основными материалами является экологически чистая древесина и металл, безопасность которых подтверждается международными сертификатами соответствия.
  http://fansfcsevastopol.com/euro12/
  http://insidefootballinfo.ru/italy
  http://www.anross.ru/index.php?l0=questions

  Мы получаем исключительно положительные отзывы о детских спортивных комплексах, произведенных на базе нашего завода детского игрового и спортивного оборудования. Благодаря им сотни современных детей проводят отдых активно, весело, интересно, осваивают упражнения, развивающие координацию, мышечный корсет, силу воли и выносливость. При этом родителям не нужно переживать из-за того, что турник прогнется под весом ребенка или сложится, как карточный домик, когда юный спортсмен будет подтягиваться или выполнять «подъем-переворот». Наш завод реализует сертифицированную продукцию, которая проходит несколько этапов проверки на качество.Во время монтажа и сборки Детской площадки для дачи особое внимание нужно уделять минимальному требуемому расстоянию между изделием и очевидным препятствием: Стены, ограждения и так далее. Это расстояние должно составлять минимум 2 (два) метра. В этой зоне безопасности не должны находиться твердые, угловатые или заостренные предметы.
    Ponalddup   19/03/2024 13:21
 • Nerrygeort
  Hello from Happykiddi.
    Nerrygeort   19/02/2024 13:56
Mã bảo mật   
 
 
Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật


 
 
Thống kê truy cập
 •   Đang truy cập 34
 •   Thành viên online 1
 •   Máy chủ tìm kiếm 1
 •   Khách viếng thăm 32
 
 •   Hôm nay 15,667
 •   Tháng hiện tại 290,654
 •   Tổng lượt truy cập 15,037,332
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây